Aktualności


Jubileusz Profesora Henryka Góreckiego

Gorecki HW dniu 30 marca 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość poświęcona wspaniałemu Jubileuszowi - 90-lecia urodzin Profesora Henryka Góreckiego, współtwórcy polskiej szkoły naukowej w zakresie teorii sterowania i krakowskiej szkoły automatyki.

 

Laudacja - prof. Ryszard Tadeusiewicz

Droga naukowa - prof. Witold Byrski

Biogram w czasopiśmie AMCS - prof. Witold Byrski


Czasopismo KAiR indeksowane przez JCR

ArchivesofControlSciencesMamy ogromny sukces - kwartalnik Archives of Control Sciences jest już indeksowany przez Journal Citation Reports (JCR). Ogromne gratulacje dla prof. A Świerniaka i zespołu za wprowadzenie ACS na tzw. listę filadelfijską.


Krajowa Konferencja Automatyki KKA 2017

PANKomitet Automatyki i Robotyki PAN zaprasza na XIX Krajową Konferencję Automatyki, KKA 2017, organizowaną przez Katedrę Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie w dniach 18-21 czerwca 2017.


Tytuł naukowy profesora nauk technicznych

Szynkiewicz EPostanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Ewie Niewiadomskiej-Szynkiewicz tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz jest absolwentką Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

Meller MichalW dniu 21 lutego 2017 roku Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Michałowi Mellerowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.


 Nowa publikacja książkowa

Systemy ekspertowe dla automatyzacji zarządzaniaZ przyjemnością informujemy, że ukazało się drugie wydanie internetowe książki autorstwa prof. Antoniego Niederlińskiego. Jest to rozszerzone wydanie z roku 2015 z rozszerzonym słownikiem ważniejszych termiów oraz zestawem zadań do rozwiązania.

 

 


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

NoconWitoldW dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Witoldowi Noconiowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.


Członkowie Komitetu wybrani do CK

logoCKorzelMiło nam poinformować, iż Profesorowie Józef Korbicz (Uniwersytetu Zielonogórski), Krzysztof Kozłowski (Politechnika Poznańska) oraz Piotr Tatjewski (Politechnika Warszawska) zostali wybrani na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie automatyka i robotyka w kadencji 2017-2020. Z kolei Profesorowie Janusz Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych PAN) i Leszek Rutkowski (Politechnika Częstochowska) wybrani zostali na członków CK w dyscyplinie Informatyka, a Profesor Andrzej Świerniak (Politechnika Śląska) w dyscyplinie Biocybernetka i inżynieria biomedyczna.

Serdecznie gratulujemy!

  


Wybory na członków PAN

logo PANW dniu 1 grudnia 2016 roku Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało prof. Andrzeja Bartoszewicza oraz prof. Ewarysta Rafajłowicza na członków korespondentów PAN. Ponadto na tym posiedzeniu Profesorowie Krzysztof Malinowski oraz Leszek Rutkowski zostali wybrani na członków rzeczywistych PAN.

Gratulujemy!


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

barteckiW dniu 20 października 2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Krzysztofowi Barteckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.